Meer zelfvertrouwen door hypnose

Meer zelfvertrouwen door hypnose, het wordt vaak gevraagd…

Heel wat mensen kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen in diverse situaties. Er is genoeg zelfvertrouwen op een vlak, maar dan is er wel een ander waarvan men vindt dat het zelfvertrouwen daar niet groot genoeg is.

Oorzaken van een te laag zelfvertrouwen

De oorzaken van een te laag zelfvertrouwen kunnen heel divers zijn. Soms is het gewoon een eigenschap van de persoon, om zich steeds een beetje onzeker te voelen, soms kan een duidelijk aanwijsbare oorsprong aangetoond worden.

Het begint vaak in de jeugd, of in de puberteit.

Heel vaak zie ik mensen die een bepaalde gebeurtenis, die zij als traumatisch hebben ervaren, als oorsprong van hun gebrek aan zelfvertrouwen aanduiden.

Dat kan een spreekbeurt voor de klas geweest zijn die minder goed is gelopen, en waar misschien net wat teveel kritiek op werd gegeven, zelfs al was dat met goede bedoelingen. In het geval van schroom om iemand van het andere geslacht aan te spreken, is soms een opgelopen blauwtje in de puberteit de reden waarom men het ‘maar heeft opgegeven’ om de moed te verzamelen.

Soms werden mensen al te vaak aan een bepaalde situatie blootgesteld. Mensen die heel vaak voor groepen moeten spreken, worden daar niet altijd beter in. Ik ken een paar klanten die net steeds slechter werden in het spreken voor groepen. Soms hadden zij zichzelf de idee aangepraat dat mensen voortdurend op de loer lagen om hen op fouten te betrappen.

Soms vinden mensen van zichzelf dat ze niet beantwoorden aan het heersende schoonheidsideaal, of hebben zij een fysiek probleem waardoor zij liever veilig diep weg in hun schulp gaan kruipen.

Hoe kan het zelfvertrouwen vergroot worden?

Veel hangt af van de manier waarop mensen zichzelf zien. Wanneer men zich goed voelt, en men vindt van zichzelf dat er niets negatiefs aan de hand is, dan hebben mensen vaak veel minder behoefte aan de mening van een ander. Het is net die mening van een ander waarvoor velen bang zijn.

Zeggen dat ‘je het je niet moet aantrekken’ is een dooddoener. Het zou natuurlijk gemakkelijk zijn om het zo op te lossen. Sommigen kunnen dat ook, bewust ervoor kiezen om niet langer wakker te liggen van de mening van een ander.

Helaas zijn zij de grote uitzondering. Het proces van zelf-aanvaarding kan er een van heel lange duur zijn. Een proces waarbij voor sommigen het einddoel nooit wordt bereikt.

meer zelfvertrouwen door hypnose

Positieve ingesteldheid

Alles begint met een positiever denken. En van jezelf houden. Vooral van jezelf houden. Aandacht schenken aan die dingen waarvan je van jezelf vindt dat je er goed in bent. Waarvan je zelf denkt dat je ze goed doet. Wanneer je overtuigd bent van je kunnen, zullen die dingen nooit aanleiding geven tot onzekerheid of zelfvertrouwentekort.

Elke dag beginnen met zeggen dat je van jezelf houdt, en dat er heel wat dingen zijn waar jij goed in bent, kan wonderen doen. Jezelf blootstellen aan mogelijke kritiek, en ondervinden dat die niet altijd negatief is ook, al vraagt dat meer moed. Je kunt natuurlijk ook meer zelfvertrouwen door hypnose krijgen.

Meer zelfvertrouwen door hypnose

Het resultaat van een hypnosesessie is altijd heel persoonlijk, en nooit gegarandeerd. Hypnose kan dit hele proces versnellen. In hypnose word jou gezegd dat jij iemand bent om rekening mee te houden, dat jij meer dan de moeite waard bent, en dat mensen naar jou opkijken voor bepaalde zaken. Heel wat onzekere mensen hebben een aura van zelfzekerheid, als defensie, als schild opgetrokken. De meeste mensen kunnen niet voorbij dat zelf opgetrokken schild kijken. Je zou verbaasd zijn te horen hoeveel mensen er echt van uitgaan dat jij de zelfzekerheid zelve bent.

Met hypnose versterken we het eigenbeeld, het zelfbeeld. En zoals gezegd; als jij van jezelf vind dat je goed bent, dan gaan anderen dat ook vinden. Geen reden tot een laag zelfvertrouwen dus….

Wil jij ook meer zelfvertrouwen door hypnose krijgen? Maak dan vandaag nog jouw afspraak , en haal vanaf nu het beste uit jezelf naar boven !