Anorexia

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis, waarbij iemand een vervormd beeld van het eigen lichaam heeft, een grote angst heeft om dik te worden en niet probeert een normaal lichaamsgewicht na te streven. De stoornis kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben en zelfs tot de dood leiden. De naam is afgeleid van het griekse woord voor eetlust (orexia), “nervosa” slaat op de vermeende neurotische achtergrond.

Geschiedenis

Het ziektebeeld is onder de naam “Apepsia hysterica” voor het eerst beschreven door de Engelsman William Gull in 1868. Later veranderde hij de benaming in “Anorexia hysterica” en in 1873 uiteindelijk in “Anorexia nervosa“.

Risicogroep

De ziekte heeft een prevalentie van 7 promille. Ze betreft vooral jonge mensen, meestal meisjes (90-95%) kort voor of tijdens de puberteit.

Ziektebeeld

De ziekte wordt gekenmerkt door een stoornis van de lichaamsbeleving. De patiënten hebben het idee dik te zijn terwijl hun gewicht vergelijkbaar is met leeftijdgenoten of daaronder ligt. Ze ontlenen zelfbewustzijn aan hun vermogen, het eigen gewicht te controleren en houden zich dwangmatig bezig met het zelfbeeld, het gewicht en hun voedingspatroon. Soms gaat de ziekte gepaard met boulimie, perioden van overmatig eten, gevolgd door zelf opgewekt braken, het gebruik van laxantia en clisma’s en overmatige lichaamsbeweging.

 

Gevolgen van anorexia nervosa

De ernstige ondervoeding leidt tot een breed spectrum van verdere problemen, zoals:

 • Moeheid
 • Vertraagde bloedsomloop; koude handen en voeten
 • Vertraagde maagleging, irritatie van de darm
 • Constipatie
 • Hormonale veranderingen, zoals menstruatiestoornissen
 • Amenorroe
 • Nierstenen
 • Osteoporose
 • Verkleining van het slagvolume van het hart
 • Langzame en onregelmatige hartslag
 • Hartfalen
 • Dood in ca. 15% van de gevallen

Anorexia en hypnose

Hulp

De behandeling van de ziekte is moeilijk en gewoonlijk langdurig. Verschillende vormen van psychotherapie en psychiatrische behandeling worden ingezet en bij ernstige ondervoeding ook intraveneuze toediening van voeding. De psychotherapie kan ook de familie erbij betrekken. Er zijn in Nederland diverse behandelcentra voor eetstoornissen.

Hypothesen

Een van de hypothesen over het ontstaan van de aandoening is dat er in die ontwikkelingsfase door de tegenstelling van een reeds gevormde lichamelijke volwassenheid en de nog geestelijke onvolwassenheid een innerlijk conflict kan ontstaan dat tot een ernstige identiteitscrisis kan leiden. Populair gezegd kan een jong mens dan eigenlijk gevoelsmatig zo slecht met zijn of haar lichamelijkheid omgaan dat hij of zij daar vanaf wil. Een andere hypothese is dat meisjes niet volwassen willen worden en door niet te eten ervoor willen zorgen dat hun lichaam niet volwassen wordt (geen borsten en uitblijven menstruatie). Een andere hypothese is dat anorexia nervosa een aangeboren hersenziekte is. De stelling dat jonge mensen anorexia ontwikkelen door de invloed van media en het zien van magere modellen is een mythe. Het ontstaan van anorexia komt niet voort uit een externe prikkel maar vanuit een intern ziekteproces in de hersenen waarmee iemand geboren wordt. Genetische factoren zijn duidelijk aanwezig en ook geboortecomplicaties zouden van invloed zijn op eetgedrag en ontwikkeling van een eetstoornis. Zoals de meeste hypothesen over de oorzaken van psychiatrische aandoeningen, zijn ook deze omstreden. Hoe dan ook, door het slechte eten kan het lichaam zo verwaarloosd worden dat er een levensbedreigende situatie ontstaat, maar niet alle mensen met anorexia worden dun. Veelal ontgaat de patiënten dit doordat zij in de obsessie van de lichamelijkheid gevangenzitten. De meeste mensen die niet dunner maar wel lichter worden, merken helemaal niets op. Ze gaan door met niet eten en kúnnen meestal niet meer eten doordat hun lichaam het ontwend is geraakt. Mede daardoor is de motivatie voor een behandeling dan ook vaak zeer gering. Vaak belanden anorexiapatiënten in het ziekenhuis als gevolg van lichamelijke klachten en ondergewicht, soms overlijden ze zelfs aan deze aandoening.

 

Boeken over anorexia nervosa

 

 • In het jeugdboek Niet meer dan lucht van Veerle Vrindts schetst de auteur het verloop van de ziekte bij het personage Tine. Voor veel jonge lezers die met anorexia nervosa of boulimia nervosa kampten, bleek het een boek een stimulans om hulp te zoeken. Ook voor ouders en vrienden kan het boek inzicht geven in de leefwereld van een anorexiapatiënte.
 • In het boek Magere jaren (2006) van Natascha van Weezel wordt een ‘anorexia-dagboek’ bijgehouden, dat de lezer doet begrijpen hoe een obsessie met eten kan ontstaan.
 • In het boek Stuk (2008) van Judith Visser wordt beschreven hoe een onzeker meisje in de puberteit controle over haar leven probeert te krijgen en anorexia ontwikkelt. Ook wordt hier uitgebreid ingegaan op het verschijnsel pro-ana.
 • De biografie “Het kleine meisje dat niet dik wilde worden” van het aan anorexia overleden model Isabelle Caro.
 • In het boek Stille Strijd van Jessica Antonis wordt verteld hoe een meisje het gewicht van haar beste vriendin wil nastreven.
 • Het boek Het meisje in mijn hoofd van Sofie van Gelder gaat over Nette, die erg wordt gepest en dan ontdekt hoe makkelijk het is om af te vallen. Op deze manier kan ze de controle over haar leven behouden, denkt ze.
 • Het boek Mijn allerliefste vijand van Milou van der Horst. Milou beschrijft anorexia nervosa uit eigen ervaring.
 • Het jeugdboek De hemel is geen huis van Gerda Van Erkel gaat over een meisje van 15 jaar met problemen thuis dat last heeft van anorexia nervosa
 • Het boek Ana van Ginny Mooy gaat over een meisje wier leven overhoop wordt gehaald door de scheiding van haar ouders. Haar vader zet haar aan tot afvallen en zo komt ze terecht op pro-ana sites.
 • Het boek Dik in mijn hoofd van Victoria Farkas gaat over een meisje dat onzeker is over zichzelf en wil afvallen. Ze komt terecht op een pro-ana site, en zo krijgt ze anorexia nervosa.
 • Het boek De Ana-files van Rianne Meijer is een autobiografisch boek over hoe zij vocht tegen de ziekte die haar leven 15 jaar lang beheerste. Het verscheen eerst -in andere vorm- als feuilleton op opiniewebsite DeJaap onder de naam “Anna”.
 • Het boek “Jongste zegt nee” verhaalt over een veertienjarige jongen die stopt met eten. Zijn moeder heeft een alternatieve visie op de situatie, die zij tegen de stroom in volgt.
 • In het boek Strijd. Robin vs Anorexia (2014) beschrijft Robin Tolenaar (1995) haar eigen ervaring met deze ziekte. Haar beschrijving, samen met de e-mails van haar moeder aan familie, school en vrienden die eraan zijn toegevoegd geeft het boek een zeldzame, persoonlijke kijk op de strijd die een meisje en haar moeder voerden om de ziekte te verslaan.
 • Het boek “Friet in de Kliniek” (2014) van Marit Brugman.